Cập nhận cổ phiếu DHC

Thông tin khái quát

thong-tin-khai-quat

nganh-nghe-va-dia-ban-kinh-doanh

dia-ban-kinh-doanh

Cập nhận cổ phiếu DHC – Dự báo lợi nhuận phục hồi; định giá hấp dẫn

cap-nhat-co-phieu-DHC

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 22% giá mục tiêu cho CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) do chúng tôi (1) điều chỉnh giảm 12% dự báo tổng LNST 2022-2025 và (2) tăng 1 điểm % trong giả định phần bù rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN thành MUA do giá cổ phiếu của DHC đã giảm 42% trong 3 tháng qua.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận là do chúng tôi giảm giả định chênh lệch giá và sản lượng bán khi chúng tôi có quan điểm thận trọng hơn đối với nhu cầu giấy bao bì trong nước và xuất khẩu. Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng tổng sản lượng bán là -5% YoY trong năm 2022 và 2% YoY trong năm 2023.
  • Tuy nhiên, áp lực từ chênh lệch giá thấp trong ngắn hạn đang giảm dần, hỗ trợ cho đà phục hồi lợi nhuận từ HĐKD. Chúng tôi dự báo LNST sẽ tăng 19% QoQ trong quý 4/2022 và 23% YoY trong cả năm 2023.
  • Chênh lệch giá của DHC đang phục hồi từ mức cơ sở thấp trong quý 3/2022 khi công ty đang sử dụng lượng tồn kho carton cũ (OCC) đầu vào giá cao. Ngoài ra, chênh lệch giá thị trường giữa giá giấy thương phẩm và OCC tăng do OCC (đầu vào) giảm mạnh hơn giá giấy thương phẩm.
  • Chúng tôi duy trì quan điểm rằng DHC sẽ là công ty hưởng lợi từ đà tăng trưởng của lượng tiêu thụ giấy bao bì của Việt Nam trong dài hạn nhờ DHC có chi phí cạnh tranh và kế hoạch mở rộng công suất thông qua nhà máy Giao Long 3 (GL3) dự kiến sẽ tăng công suất sản xuất giấy của công ty thêm 120% vào năm 2026.
  • DHC có định giá hấp dẫn với P/E 2023/2024 là 5,9/4,8 lần so với P/E trượt trung vị 10 năm của các công ty cùng ngành là 11 lần.
  • Yếu tố hỗ trợ: Nhà máy GL3 – chúng tôi chưa đưa nhà máy này vào mô hình dự báo do kế hoạch cơ cấu sản phẩm vẫn chưa được DHC công bố chi tiết.
  • Rủi ro cho quan điểm của chúng tôi: Áp lực về giá bán do các đối thủ tăng công suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *