cap-nhat-co-phieu-GMD

Cập nhật kế hoạch thoái vốn tại cảng Nam Hải Đình Vũ

Luận điểm đầu tư

Ecostock xin gửi đến bạn cập nhật báo báo cáo Cập nhật cổ phiếu GMD – đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại cảng Nam Hải Đình Vũ. Chúng tôi đánh giá giao dịch thoái vốn này sẽ mang lại tác động tích cực đối với cổ phiếu GMD, do có thể mang lại khoản lợi nhuận đột biến cho năm 2023, và giúp dự án cảng Nam Đình Vũ Giai đoạn 2 tăng sản lượng nhanh hơn.

Trong bối cảnh khó khăn của ngành cảng biển trong năm 2023, GMD có thể tìm cách duy trì tăng trưởng sản lượng, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh tại khu vực cụm cảng Hải Phòng vốn có tính cạnh tranh cao bằng cách tập trung nguồn lực vào cảng Nam Đình Vũ và đồng thời sử dụng tiền thu được từ giao dịch thoái vốn cho các dự án mới đầu tư để giảm bớt gánh nặng tài chính trong môi trường lãi suất cao. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi ước tính LNTT năm 2023 sẽ tăng 85% so với cùng kỳ lên 2,4 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu GMD và điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm lên 57.400 đồng/cổ phiếu (từ 45.200 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng trưởng 25%.

Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính

Thông tin cập nhật

GMD tuyên bố thoái toàn bộ 85% cổ phần tại cảng Nam Hải Đình Vũ (NHĐV), cảng container lớn nhất của GMD tại Hải Phòng. Cảng NHĐV bắt đầu hoạt động vào năm 2014 và là bến cảng thứ hai của GMD tại Hải Phòng. Cảng NHĐV nhanh chóng trở thành một trong 3 bến cảng hàng đầu tại Hải Phòng về khối lượng xếp dỡ. NHĐV có hai bến với chiều dài 450m, bãi container rộng 20 ha, công suất xếp dỡ hàng năm đạt 550 nghìn TEU/năm. Năm 2021, cảng đã khai thác 100% công suất với doanh thu đạt 647 tỷ đồng và LNST đạt 212 tỷ đồng. NHĐV chiếm 50% tổng sản lượng xếp dỡ của tất cả các cảng GMD tại Hải Phòng và chiếm 10% thị phần của khu vực cụm cảng Hải Phòng.

Tác động của giao dịch thoái vốn

• Thu nhập từ bán tài sản: Giá trị giao dịch vẫn chưa được tiết lộ. Mặc dù vậy, chúng tôi đã cố gắng áp dụng theo mức định giá của các công ty cùng ngành tại Hải Phòng để đưa ra một số kịch bản và đánh giá tác động của những kịch bản này đối với kết quả kinh doanh của GMD.

Trong kịch bản cơ sở, với ước tính LNST cả năm của NHĐV đạt khoảng 200 tỷ đồng và sử dụng P/E mục tiêu là 10 lần, chúng tôi kỳ vọng giá trị giao dịch có thể xấp xỉ 2 nghìn tỷ đồng, tương đương mức P/B là 2,6 lần và EV/EBITDA là 7,87 lần, cao hơn so với các công ty cùng ngành. Như vậy, GMD có thể ghi nhận khoản lợi nhuận 1,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2023.

Sau khi thoái vốn, NHĐV sẽ bị loại khỏi BCTC hợp nhất: Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, việc thoái vốn của cảng NHĐV nhiều khả năng sẽ khiến doanh thu hợp nhất giảm khoảng 600 tỷ đồng và LNST hợp nhất giảm khoảng 200 tỷ đồng từ năm 2023. Trên bảng cân đối kế toán, tài sản cố định có thể giảm 770 tỷ đồng.

Tác động đến cảng Nam Đình Vũ

Việc thoái vốn tại cảng NHĐV có thể ảnh hưởng đến 50% sản lượng bốc xếp tại Hải Phòng của GMD. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng hàng hóa có thể sẽ luân chuyển giữa các cảng, tạo ra sự cạnh tranh cao giữa các nhà khai thác cảng tại Hải Phòng, nơi đã tồn tại tình trạng dư thừa nguồn cung trong nhiều năm qua. GMD là nhà khai thác cảng tư nhân lớn nhất Việt Nam, được đánh giá cao sau khi thành lập cảng nước sâu Gemalink.

Chúng tôi tin rằng GMD có thể duy trì cơ sở khách hàng và sản lượng hàng lớn khi chuyển sang cảng Nam Đình Vũ (NĐV). Giai đoạn 1 của cảng NĐV đang hoạt động với 80% công suất và giai đoạn 2 của cảng NĐV đang trong quá trình xây dựng, và dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động trong quý 1//2023. Mỗi giai đoạn của cảng được thiết kế để xử lý 500 nghìn TEU/năm, tương đương với cảng NHĐV. Chúng tôi cho rằng cảng NĐV có thể được hưởng lợi chính từ việc GMD thoái toàn bộ vốn khỏi cảng NHĐV, nhờ được nhận khối lượng hàng chuyển từ cảng NHĐV sang. Số tiền thu được từ việc thoái vốn khỏi NHĐV nhiều khả năng sẽ được dùng để đầu tư vào giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của cảng NĐV và giai đoạn 2 của cảng Gemalink, đồng thời sẽ giúp giảm gánh nặng nợ vay cho GMD. Cảng NĐV được kỳ vọng sẽ trở thành cảng lớn nhất ở khu vực hạ lưu cụm cảng Hải Phòng, với tổng công suất xếp dỡ là 1,5 triệu TEU khi hoàn thành.

Thay đổi ước tính và định giá

Chúng tôi giả định GMD sẽ chuyển 300 nghìn TEU sản lượng trong tổng số 600 nghìn TEU từ cảng NHĐV sang cảng NĐV, do đó giai đoạn 2 của cảng NĐV có thể đạt hiệu suất hoạt động 60% trong năm đầu tiên đi vào hoạt động.

Đối với giao dịch thoái vốn tại cảng NHĐV, chúng tôi đưa ra ba kịch bản và tác động của từng kịch bản đối với lợi nhuận năm 2023 và định giá của GMD. Chúng tôi ước tính LNTT năm 2023 có thể dao động trong khoảng 1,9~2,9 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi lựa chọn kịch bản giá trị giao dịch thoái vốn 2 nghìn tỷ đồng là kịch bản cơ sở, và giá mục tiêu 1 năm trong kịch bản này là 57.400 đồng/cổ phiếu.

Nguồn SSI RS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *