Cập nhật cổ phiếu QNS

Cập nhật cổ phiếu QNS – Thị trường đường chưa được hưởng lợi từ chính sách

Trong quý 3 năm 2022, QNS công bố doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ, tăng 4% so với quý trước) và 318 tỷ đồng (giảm 8,7% so với cùng kỳ, giảm 13% so với quý trước). Trong 9 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 6,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 859 tỷ đồng (giảm 1,2% so với cùng kỳ). Sản lượng sữa đậu nành đạt 207 triệu lít (giảm 1,3% so với cùng kỳ) và sản lượng đường đạt 94 nghìn tấn (tăng 12% so với cùng kỳ) trong 9 tháng đầu năm 2022. KQKD 9 tháng đầu năm thấp hơn dự kiến do: (1) sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành giảm 1,3% so với cùng trong 9 tháng đầu năm 2022 (giảm 12% so với cùng kỳ trong quý 3/2022); và (2) tỷ suất lợi nhuận gộp mảng đường giảm từ 20,9% trong 9 tháng đầu năm 2021 xuống 16,5% trong 9 tháng đầu năm 2022.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 6,6% dự báo lợi nhuận năm 2022 xuống 1,3 nghìn tỷ đồng (tăng 1,5% so với cùng kỳ) do tăng trưởng sản lượng sữa đậu nành thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng đường thấp hơn. Trong năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 9,9 nghìn tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) và 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ). Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống
44.600 đồng/cổ phiếu (từ 59.800 đồng/cổ phiếu), dựa trên mức P/E mục tiêu thấp hơn là 11 lần đối với mảng sữa đậu nành (so với mức 12 lần mục tiêu trước đây) và 6 lần đối với các mảng khác (so với mức 8 lần trong mục tiêu trước đây). Với tiềm năng tăng giá là 26% (tổng ROI là 35%), chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu QNS.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi kỳ vọng kết quả tốt hơn trong quý 4/2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) và 413 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ) do vào mùa vụ sản xuất đường.

cap-nhat-co-phieu-QNS

cap-nhat-co-phieu-QNS

Mảng sữa đậu nành: Doanh thu thuần và LNTT của mảng sữa đậu nành lần lượt đạt 3,4 nghìn tỷ đồng (tăng 4,8% so với cùng kỳ) và 703 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ) trong 9 tháng đầu năm 2022. Sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành giảm 1,3% so với cùng kỳ, ở mức 207 triệu lít, trong khi giá bán bình quân tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Trong quý 3/2022, sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành giảm 12% so với mức cơ sở cao trong quý 3/2021, bất chấp các đợt phong tỏa do đại dịch Covid-19 (sản lượng 6 tháng đầu năm 2022 tăng 2% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận gộp đạt 41,8% trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng từ mức 41,1% trong 9 tháng đầu năm 2021.

Theo AC Nielsen, thị phần thực phẩm dinh dưỡng của QNS tăng từ 17,6% trong quý 2/2022 lên 18,9% trong quý 3/2022. Theo QNS, sản phẩm mới tung ra trong năm 2020 chiếm 10% doanh thu, sản phẩm tung ra trong giai đoạn 2021 – 2022 chiếm 5% doanh thu và sản phẩm mới Veyo chiếm khoảng 1,6% doanh thu.

Mảng đường: hoạt động kém hơn kỳ vọng của chúng tôi, với doanh thu và LNTT lần lượt đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) và 188 tỷ đồng (giảm 18,3% so với cùng kỳ) trong 9 tháng đầu năm 2022. Sản lượng tiêu thụ đường đạt 94 nghìn tấn (tăng 12% so với cùng kỳ) và giá bán bình quân tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp đã giảm từ 20,9% trong 9 tháng đầu năm 2021 xuống 16,5% trong 9 tháng đầu năm 2022.

Theo QNS, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm là do: (1) tỷ lệ đường RE trên tổng lượng đường tiêu thụ tăng từ 2% trong 9 tháng đầu năm 2021 lên 20% trong 9 tháng đầu năm 2022. ảng đường RE ghi nhận khoản lỗ gộp do hiệu suất hoạt động thấp, điều này làm giảm biên lợi nhuận gộp của toàn mảng; và (2) mức tăng giá thu mua mía cao hơn mức tăng giá bán của đường. Giá bán bình quân của đường tăng 5% so với cùng kỳ, so với giá mía tăng 10% so với cùng kỳ trong niên vụ 2021-2022, mức giá thu mua đã được cố định từ đầu vụ.

Kể từ khi áp thuế cho sản phẩm đường (tháng 8/2022), hoạt động nhập khẩu đường chính thức đã giảm đáng kể so với các tháng trước. Tính đến tháng 10 năm 2022, giá đường trong nước đã tăng lên 19,8 nghìn đồng/kg (tăng 1% so với đầu năm, tăng 15% so với quý trước), phù hợp với dự báo của chúng tôi. Theo VSSA và QNS, tổng nguồn cung đường cho thị trường Việt Nam sẽ đạt 2,9 triệu tấn vào năm 2022, lớn hơn mức tiêu thụ của thị trường Việt Nam ước tính khoảng 2,2 triệu tấn, gây ra tình trạng dư cung vào năm 2022. Trong đó, phần dư thừa chủ yếu đến từ đường nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2022 (khoảng 1 triệu tấn) và đường nhập lậu (khoảng 0,8 triệu tấn).

cap-nhat-co-phieu-QNS

Mảng điện sinh khối: Trong 9 tháng đầu năm 2022, mảng điện sinh khối đem lại 191 tỷ đồng doanh thu và ghi nhận khoản lãi nhẹ. Ngoài ra, nhà máy điện sinh khối An Khê bị phạt 749 triệu đồng do thiếu các giấy phép hoạt động trong lĩnh vực điện lực. QNS đang xem xét và bổ sung các giấy phép này. Hiện tại, nhà máy đang vận hành bình thường và vẫn có thể phát điện lên lưới điện quốc gia.

Cổ tức: Ban lãnh đạo dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2022 sẽ duy trì ở mức 30% mệnh giá, tương ứng với tỷ suất cổ tức là 8,7%. Trước đó, QNS đã tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 5% mệnh giá vào tháng 8/2022.

Dự báo lợi nhuận

Mảng sữa đậu nành: Chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần sẽ tăng lần lượt 7% và 4% vào năm 2022 và 2023. Do tốc độ tăng trưởng giảm đi trong 9 tháng đầu năm 2022, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng sản lượng sữa đậu nành từ 7% xuống 1% vào năm 2022. Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng sản lượng sữa đậu nành sẽ tăng nhẹ 2%. Do chi phí đậu tương giảm, tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến lần lượt đạt 40,7% và 42,4% vào năm 2022 và 2023, so với mức 40,3% vào năm 2021.
Mảng đường: Chúng tôi cho rằng tác động từ việc chính thức áp thuế đối với đường nhập khẩu từ Thái Lan trên thực tế sẽ có độ trễ nhất định, đặc biệt là sau khi hàng tồn kho giá rẻ được tiêu thụ hết. Do đó, chúng tôi cho rằng QNS sẽ bắt đầu hưởng lợi từ chính sách này từ năm 2023 trong bối cảnh sản lượng bán ra tăng lên, với doanh thu đường tăng trưởng lần lượt 34% và 68% vào năm 2022 và 2023. Sản lượng đường tinh luyện (RS) dự kiến đạt 108 nghìn tấn (tăng 8% so với cùng kỳ) vào năm 2022 và có thể tăng lên 144 nghìn tấn (tăng 33% so với cùng kỳ) vào năm 2023. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ đường RE đạt lần lượt 40 nghìn tấn và 80 nghìn tấn trong năm 2022 và 2023, trong khi giá bán bình quân của đường RS và RE ước tính tăng lần lượt 3% và 1%. Biên lợi nhuận gộp của đường RS và RE ước tính lần lượt là 28,4% và 0,4% vào năm 2023. Do sản lượng và biên lợi nhuận gộp của đường RS cao hơn đường RE nên lợi nhuận mảng đường sẽ tăng trong năm 2023.

Nhìn chung, chúng tôi đã điều chỉnh giảm 6.6% dự báo lợi nhuận năm 2022 xuống 1,3 nghìn tỷ đồng (tăng 1,5% so với cùng kỳ). Chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST của QNS năm 2023 lần lượt đạt 9,9 nghìn tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) và 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ).

Định giá và luận điểm đầu tư
QNS đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2022 và 2023 lần lượt là 8,4x và 7,4x, gần với mức thấp nhất trong 4 năm qua là 6,3x-11,5x. Chúng tôi áp dụng P/E mục tiêu là 11x cho mảng sữa đậu nành (mức mục tiêu trước đây là 12x) và 6x cho các mảng khác (mức mục tiêu trước đây là 8x). Giá mục tiêu một năm mới của chúng tôi cho cổ phiếu QNS là 44.600 đồng/cổ phiếu (giảm từ 59.800 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá là 26% (tổng ROI là 35%). Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu QNS.

Nguồn SSI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *