Các mô hình đảo chiều báo đỉnh

Trong phân tích kỹ thuật, nhà phân tích cũng xem xét các mô hình báo hiệu những xu hướng sắp tới. Ở đây chúng ta tham khảo các mô hình báo đỉnh dự đoán đảo chiều sang xu hướng giảm giá.

Cac-mo-hinh-dao-chieu-bao-dinh
Các mô hình đảo chiều báo đỉnh

1. Mô hình 2 đỉnh (Double Top)

Đỉnh 1 (1st top) được hình thành sau đó là đỉnh 2 (2nd top) được hình thành như trên đồ thị. Khi chúng ta thấy đường giá tạo xong đỉnh 2 và giảm xuống vượt sâu dưới đường neckline như trên hình thì nên bán cổ phiếu ra để tránh được đợt giảm sắp tới.

2. Mô hình đầu vai (Head and Shoulders)

Mô hình này là một dạng mô hình 3 đỉnh tuy nhiên đỉnh giữa cao hơn 2 đỉnh 2 bên, nên ta nhìn đỉnh giữa như là cái đầu (Head), 2 đỉnh 2 bên thấp hơn nhìn như là 2 cái vai (shoulders). Khi thấy đường giá có đầy đủ 1 đỉnh giữa cao và 2 đỉnh 2 bên thấp hơn thì chúng ta cần có một sự lưu ý. Nếu sau đó nữa, đường giá giảm dưới đường neckline như trên hình thì xem như mô hình đã hoàn thành và giá sẽ tiếp tục giảm, chúng ta cần phải bán cổ phiếu ra để tránh đợt giảm mạnh có thể có.

3. Mô hình Rising Wedge

Đường giá lên xuống nhưng không vượt qua đường hỗ trợ và kháng cự trong một khoảng thời gian. Đường hỗ trợ và đường kháng cự hội tụ lại ngày một hep hơn và đường giá đi ngày càng phải đi trong con đường hẹp bức bối đó đến một lúc nào đó sự bức bối khó chịu bùng nổ và sẽ vượt ra khỏi đường hỗ trợ hoặc kháng cự để hình thành xu hướng mới. Thông thường ở mô hình này ta sẽ thấy một sự bức phá thủng đường hỗ trợ bên dưới để bắt đầu xu hướng giảm.

4. Mô hình 3 đỉnh (Triple Top)

Đường giá tạo được 3 đỉnh như trên hình. Trên hình có đỉnh 1 (top 1), đỉnh 2 (top 2), đỉnh 3 (top 3) là chúng ta cần phải quan tâm. Nếu sau đó giá giảm sâu xuống đường neckline là báo hiệu mô hình 3 đỉnh (triple top) đã hình thành, sau đó sẽ là xu hướng giảm giá.

5. Mô hình Bump and Run Reversal

Trên là một đồ thị mô hình Bump and Rung, chúng ta sẽ đi sâu vào mô hình này ở bài học riêng về mô hình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *