Các mô hình tiếp tục (continuation patterns)

Các mô hình tiếp tục (continuation patterns) là những mô hình phát tín hiệu là đường giá sẽ tiếp tục xu hướng trước đó. Ví dụ một cổ phiếu đang tăng rồi hình thành mô hình tiếp tục, sau khi mô hình tiếp tục được hình thành giá cổ phiếu lại tiếp tục tăng. Nếu một cổ phiếu đang giảm, hình thành mô hình tiếp tục thì sau khi mô hình tiếp tục hoàn thành xong thì giá cả lại tiếp tục giảm.

cac-mo-hinh-tiep-tuc
Các mô hình tiếp tục

1. Mô hình lá cờ (Flag, Pennant)

2. Mô hình tam giác cân (Symmetrical Triangle)

3. Mô hình tam giác tăng trưởng và mô hình tam giác xu hướng giảm (Ascending Triangle and Descending Triangle)

4. Mô hình chữ nhật (Rectangle)

5. Mô hình kênh giá (Price Channel)
cac-mo-hinh-tiep-tuc

6. Mô hình tách tay cầm (Cup with Handle)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *