Trong phn này bn scó các câu trli như: Đthnến hay đthdng nến là gì? Thân nến và dây nến ra sao? Dùng đthnến như thế nào?

do-thi-nen
Đồ thị nến

Cái đthbên trên là đthnến ca cphiếu MBB – Ngân hàng cphn quân đi được niêm yết trên sàn Thành PhHChí Minh gi tt là HOSE hoc HSX. Đây là dng đthngày, tc là mi cây nến trên hình là tượng trưng cho giá ca mt ngày. Đthtrên thhin 3 tháng tc mi tun có 5 ngày giao dch là 5 cây nến. Mi tháng tương đương 20 cây nến. 3 tháng tương đương 60 cây nến nếu không có nghlvà tết. Tôi sgiúp các bn đi tìm hiu thế nào là đthnến (candlestick chart)
Thu
t ngphân tích kthut ca đthnến Nht:
Candlestick: n
ến hay còn gi là nến Nht
Body: thân n
ến
Wick ho
c Shadow: dây nến (mt stài liu gi là bóng nến)
Upper wick: dây n
ến trên
Lower wick: dây n
ến dưới
do-thi-nenVì chúng ta đang kho sát đthnến ngày (daily candlestick chart) nên mi cây nến bên trên là đúc kết giá ca mt ngày giao dch trên sàn ca cphiếu đó. Thân nến là cái phn thân màu xanh hoc màu đ. Nếu thân nến màu xanh khi giá đóng ca tăng so vi giá mca. Thân nến màu đkhi giá đóng ca gim so vi giá mca. Giá mca và đóng ca càng chênh lch thì thân nến màu xanh hoc đcàng dài. Nếu giá mca và đóng ca gn bng nhau thì thân nến sngn hoc không có nếu giá đóng ca và mca bng nhau. Trên hình 2 cây nến cui có giá đóng ca và mca bng nhau, nên không thy phn thân nến.
Giá mca là giá đt giao dch ATO
Giá đóng ca là giá đt giao dch ATC
Dây nến là phn si dây màu đen nm trên và dưới thân nến. Đim cao nht ca dây nến trên là giá cao nht trong ngày. Đim thp nht ca dây nến dưới là giá thp nht trong ngày.

do-thi-nen
Nhìn lên hình, nhìn cây n
ến có thân nến màu đbên tay phi ta snhìn thy:
Cây n
ến màu đnên giá đóng ca thp hơn giá mca, do đó phn cao nht ca thân nến là giá mca 15.8 và phn thp nht ca thân nến là giá đóng ca 15.5. Phn dây nến trên có giá cao nht là giá 15.9, đây là giá khp cao nht trong ngày hôm đó. Phn dây nến dưới có giá thp nht là giá 15.4 nên 15.4 là giá khp thp nht trong ngày. Vy nhìn mt cây nến chúng ta có thnhìn thy sơ lược được giá đã được khp thế nào trong mt ngày.
Đthđường giá (Line chart) thường chthhin giá đóng ca trong khi đthnến scho biết nhiu thông tin hơn nên đthnến được sdng phbiến đphân tích kthut chng khoán hơn. Chúng ta hãy dn làm quen vi dng đthnến đvic phân tích thun li hơn sau này. Nếu dùng đthnến chúng ta có thnhìn thy được đnh và đáy nhanh hơn so vi các dng đthkhác. Mi bn đc bài các mô hình nến báo đnh các mô hình nến báo đáy.
Tóm l
i, Đthnến này là mt bài cơ bn và quan trng không ththiếu. Các bn cgng
n
m vng bài hc này nhé đto nn tng cho các bài hc sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *