Sử dụng Fibonacci Retracement

Fibonacci Expansion là gì? Sử dụng nó như thế nào? Mình hướng dẫn sơ lượt về cách tính Fibonacci Expansion cho những ai yêu thích nhé! Bài viết có thể khó hiểu, chịu khó đọc đi đọc lại và ngẫm sẽ cho bạn kiến thức kha khá để làm hành trang nghiên cứu chứng khoán Fibonacci Expansion rất hữu ích để dò đỉnh, đoán kháng cự của sóng tăng, phương pháp dò đỉnh này dùng sóng tăng và sóng giảm gần đây nhất để đoán đỉnh sóng tăng hiện tại. Các bác đừng nhầm với công cụ Fibonacci Retracement dùng để đoán đáy nhé!

Fibonacci Expansion còn có tên gọi là Fibonacci Extension hoặc Fibonacci Projection.

Ví dụ cụ thể như sau: giả dụ cổ phiếu XYZ tăng từ 200 lên 300 và giảm về 250 thì ta có như sau
1. Sóng tăng 1 từ 200 lên 300
2. Sóng giảm 2 từ 300 xuống 250
3. Sóng 3 sẽ tăng từ 250 lên
Chúng ta sẽ dùng Fibonacci Expansion để đoán đỉnh của sóng 3, xem sóng 3 tăng bao nhiêu là kết thúc và chuyển sang sóng giảm 4.

Ở đây ta ghi nhớ là đi lên từ 250 cho sóng 3 hiện tại. Số 250 này rất quan trọng, hãy ghi nhớ số này nhé! Số 250 sẽ được sử dụng để tính toán sau này.

Vậy ở sóng tăng 1 tăng được 300-200=100 điểm

Ta có các con số Fibonacci như sau:
200% của 100 điểm = 200 điểm ~ Cách tính: (200/100)*100 điểm=200 điểm
161.8% của 100 điểm = 161.8 điểm ~ Cách tính: (161.8/100)*100 điểm=161.8 điểm
150% của 100 điểm = 150 điểm
100% của 100 điểm = 100 điểm
61.8% của 100 điểm = 61.8 điểm
50% của 100 điểm = 50 điểm
Fibonacci là một dãy số những con số nhất định đã trở nên quen thuộc với những ai dùng Fibonacci. Ở Fibonacci Expansion người ta quen dùng những con số như 50%, 61.8%, 100%, 161.8% và 200% để đoán đỉnh.

Bạn còn nhớ số 250 tôi kêu bạn ghi nhớ vì nó quan trọng không? Nó bắt đầu được sử dụng ở đây đấy. Vậy sóng tăng 3 sẽ dự đoán đỉnh như sau hay nói cách khác có các kháng cự dưới đây:
Fibonacci 200% có kháng cự 250+200=450 điểm
Fibonacci 161.8% có kháng cự 250+161.8=411.8 điểm (mạnh)
Fibonacci 100% 250+100=350 điểm (mạnh)
Fibonacci 61.8% 250+61.8=311.8 điểm (mạnh)
Fibonacci 50% 250+50=300 điểm

Vậy chúng ta đi đến kết luận: Cổ phiếu XYZ sau khi giảm về 250 sẽ có khả năng tăng lên 300 hoặc 311.8 hoặc 350 hoặc 411.8 hoặc 450. Đó là những con số đã được Fibonacci đưa ra. Chúng ta xét với đồ thị xem trong những khả năng này, khả năng nào phù hợp với các kháng cự khác thì khả năng đó sẽ xảy ra nhiều hơn.

Các mốc mạnh là 61.8% 100% và 161.8% . Trong đó mốc kháng cự 100% là mạnh nhất và thường sẽ xảy ra sự đảo chiều mạnh ở đây. Việc tính Fibonacci Expansion để dự đoán đỉnh của sóng tăng rất quan trọng . Cách sử dụng Fibonacci Expansion phải linh hoạt và kết hợp với các chỉ số khác cũng như kháng cự khác . Nếu các kháng cự khác cũng trùng với kháng cự do Fibonacci Expansion tạo ra thì kháng cự này trở nên mạnh mẽ hơn .

Thông thường chúng ta không phải tính Fibonacci vì các phần mềm hỗ trợ mua bán chứng khoán có sẳn công cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Expansion để tiện thêm vào lên đồ thị.

Xem ứng dụng Fibonacci Expansion phân tích cổ phiếu FLC. Thêm một ví dụ khác, fotoget.blogspot.com xin đưa ra cổ phiếu MBB để phân tích Fibonacci Expansion. Mời các bạn xem đồ thị:

cach-su-dung-Fibonacci-Expansion
Cách sử dụng Fibonacci Expansion

Dựa vào sóng tăng trước để tính được khoảng tăng sóng tăng sau. Sóng tăng trước đã biết, sóng tăng sau là một ẩn số.

Cách tính như sau:
Ở sóng tăng trước ta có: tăng từ 8 lên 14.2 tức là tăng 6.2. Khoảng tăng sóng tăng trước là 6.2.
Giờ chúng ta dự đoán 10.5 sẽ tăng lên bao nhiêu đây?
50% của 6.2 là = (50/100)*6.2 = 3.1 =>10.5 + 3.1 = 13.6
61.8% của 6.2 là = (61.8/100)*6.2 = 3.8 => 10.5 + 3.8 = 14.3
100% của 6.2 là =(100/100)*6.2 = 6.2 => 10.5 + 6.2 = 16.7
150% của 6.2 là 9.3 => 10.5 + 9.3 = 19.8
161.8% của 6.2 là (161.8/100)*6.2 = 10 => 10.5 + 10 = 20.5
Vậy nếu giá lên 13.6 hoặc 14.3 hoặc 16.7 hoặc 19.8 hoặc 20.5 sẽ có thể đảo chiều. Thực tế MBB đã tăng lên đến mốc Fib 100% 16.7 đã phải giảm lại về 13.0.

Vậy, Fibonacci Expansion chỉ cho chúng ta biết đến đó, chúng ta sử dụng thêm các công cụ khác để biết được chính xác hơn con số nào trong các con số trên sẽ có hiện tượng đảo chiều. Vì đây là bài học về Fibonacci Expansion nên chúng tôi không phân tích thêm kháng cự nào là thích hợp sẽ đảo chiều nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *