Cổ phiếu KDC

Phân tích cổ phiếu KDC – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO: Biên lợi nhuận gộp quý 3/2022 suy giảm dù doanh thu tiếp tục tăng trưởng

Khuyến nghị: TRUNG LẬP

Giá mục tiêu 1 năm: 51.000 Đồng/cp

Giảm: -13,1%

Giá hiện tại (tại ngày 18/11/2022): 58.700 Đồng/cp

phan-tich-co-phieu-KDC
Phân tích cổ phiếu KDC

Trong quý 3 năm 2022, KDC ghi nhận doanh thu là 3,2 nghìn tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ, nhưng giảm 7% so với quý trước) và LNTT là 60 tỷ đồng (giảm 58% so với cùng kỳ, giảm 78% so với quý trước). Doanh thu mảng dầu ăn và thực phẩm đông lạnh thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, với kết quả kinh doanh lần lượt đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ, nhưng giảm 7% so với quý trước) và 580 nghìn tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ, nhưng giảm 13% so với quý trước). Ngoài ra, doanh thu khác đạt 112 tỷ đồng (tăng 550% so với cùng kỳ, tăng 47% so với quý trước) trong quý 3/2022, do KDC quay trở lại kinh doanh mảng bánh kẹo và mở rộng chuỗi cửa hàng cà phê. Doanh thu thuần và LNST lũy kế 9 tháng đầu năm của KDC lần lượt là 9,6 nghìn tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ) và 370 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 68% và 54% kế hoạch doanh thu và LNST.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 35% trong quý 2/2022 xuống còn 26% trong quý 3/2022.  Biên lợi nhuận gộp của mảng dầu ăn giảm xuống 9% trong quý 3/2022 từ mức 16% trong quý 2/2022 do chi phí đầu vào tăng. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng thực phẩm đông lạnh cũng giảm từ 67% trong quý 2 năm 2022 xuống còn 45% trong quý 3 năm 2022. Biên lợi nhuận gộp các mảng khác đạt 57% trong quý 3/2022, nhưng tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý của các mảng kinh doanh khác (bao gồm mảng bánh kẹo và chuỗi cửa hàng Chuk Tea & Coffee) là 102%, khiến KDC không có lãi trong mảng này. LNTT chung giảm mạnh xuống còn 60 tỷ đồng (giảm 58% so với cùng kỳ, giảm 78% so với quý trước) do công ty ghi nhận khoản lỗ trước thuế ở mảng dầu ăn và các mảng khác lần lượt là 27 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Mảng thực phẩm đông lạnh vẫn giữ được kết quả tích cực với LNTT đạt 142 tỷ đồng.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo KDC sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng cốt lõi đạt 30% so với cùng kỳ (không bao gồm đóng góp lợi nhuận từ Calofic), nhờ doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ và tỷ suất lợi nhuận cải thiện nhẹ.  Ngoài ra, công ty con của KDC, Vocarimex, sẽ bán 24% cổ phần tại Calofic cho Siteki Investment Pte Ltd để thu về 2,2 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của KDC lần lượt là 14,5 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và 1,9 nghìn tỷ đồng (tăng 225% so với cùng kỳ).

Quan điểm ngắn hạn: Trong quý 4/2022, chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng do giá đầu vào giảm mạnh. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu và LNTT sẽ cải thiện đáng kể lần lượt lên 3,7 nghìn tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) và 260 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) trong quý 4 năm 2022 do đây là mùa cao điểm của dầu ăn. Ngoài ra, việc ghi nhận lợi nhuận đột biến từ việc thoái vốn của Calofic và khoản thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đặc biệt cao ở mức 50% mệnh giá (phê duyệt tại ĐHCĐ tổ chức vào tháng 12 năm 2022) sẽ là điểm tích cực cho giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Chúng tôi hạ giá mục tiêu 12 tháng cho KDC xuống 51.000 đồng/cổ phiếu (giảm 14% so với mức giá hiện tại trên thị trường, và giảm từ 63.600 đồng/cổ phiếu trong dự báo trước đó), trên cơ sở áp dụng P/E năm 2023 và EV/EBITDA là 12x/9x cho mảng dầu ăn không thay đổi và 19x/12x cho mảng thực phẩm không thay đổi. Chúng tôi cũng sử dụng chỉ số P/B để định giá tương đối, với mục tiêu không thay đổi là 1x cho mảng dầu ăn và 6x cho mảng thực phẩm. Do kết quả không tích cực của KDC trong quý 3/2022, chúng tôi điều chỉnh giảm biên lợi nhuận gộp của mảng thực phẩm phân khúc dầu ăn xuống 14% (dự báo trước đây là 18%) và phân khúc thực phẩm đông lạnh là 56% (dự báo trước đây là 58%). Tuy nhiên, chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị TRUNG LẬP đối với KDC.

Yếu tố tăng giá/rủi ro giảm giá với dự phóng: (1) Giá dầu cọ thấp hơn/cao hơn dự kiến và (2) Nhu cầu cao hơn/thấp hơn dự kiến đối với các sản phẩm của Kido.

Nguồn: SSI RS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *