Cơ sở lựa chọn

Theo lý thuyết Đầu tư theo phương pháp CANSLIM của William J.O’neil tăng trưởng lợi nhuận là một yếu tố quan trọng để xem xét khi mua cổ phiếu. Hãy tìm kiếm cổ phiếu có mức tăng EPS hàng quý hiện tại ít nhất 25%.

  • Vì vậy tiêu chí đầu tiên để lựa chọn là mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 25% trở lên trong quý gần đây nhất. Ưu tiên tăng trưởng EPS (tăng trưởng theo quý).
  • Tăng trưởng doanh thu: Tìm kiếm các doanh nghiệp có mức tăng trưởng từ 20% – 25% trở lên trong quý gần đây nhất
  • Ngoài thu nhập hàng quý bạn muốn đảm bảo rằng các công ty đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn. Hãy tìm những cổ phiếu có EPS tăng trưởng ít nhất 25% trong 3 năm qua.

Cập nhật TOP 10 cổ phiếu Tăng trưởng tốt nhất Quý 3/2022

Ngày cập nhật dữ liệu: 04/11/2022

1, DGC – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022

2, FPT – Công ty Cổ phần FPT (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-1

3, FRT- Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-2

4, GMD – Công ty Cổ phần Gemadept (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-3

5, REE – Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-4

6, DHG – Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-5

7, VSH – Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-6

8, TMP – Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-7

9, TNG – Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-8

10, CTR – Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (HOSE)

top-10-co-phieu-tang-truong-tot-nhat-quy-3-2022-9

Lưu ý: Dữ liệu KQKD Quý 3 vẫn đang trong giai đoạn công bố và cập nhật, vì vậy danh sách list cổ phiếu trên sẽ có thể được update và có thể sẽ được thay đổi ạ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *